Information om Coronaviruset eller Covid 19

Läs mer

Steg för steg

Så här går det till vid vadimplantat / vadförstoring:

Boka en konsultation online
vadimplantat hos man

1. Konsultation  & planering inför vadförstoring

När du kommer till oss för första gången får du träffa en läkare. Här finns tid till frågor, farhågor och vi vill även stämma av dina förväntningar. Det är av största vikt för oss är att du känner dig trygg hos oss.

Vid konsultationen får du också se bilder av liknande ingrepp som är gjorda här på Conturkliniken i Stockholm. Vi har datorsimulerade illustrationer av det sannolika resultatet på vissa av våra behandlingar.

Om du bestämmer dig för en operation planerar vi den tillsammans. Vi lägger upp en plan för hur behandlingen ska gå till och vad som kommer hända. Vi pratar också om hur resultatet ska tas om hand om. Allt för att du ska bli så nöjd som möjligt.

Boka konsultation

2. Förberedelser inför vadförstoring

Du kommer att få detaljerade instruktioner om hur du ska förbereda dig inför vadförstoring. Du får reda på vad du ska äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Dagen före operationen har vi telefonkontakt för en slutgiltig genomgång av vad som skall ske operationsdagen.

kroppskirurgi

3. Själva ingreppet

Operationen när vi sätter in implantaten i vaderna sker i narkos. Implantatet kan variera både till form och storlek beroende på dina behov och önskemål. Genom ett 4–5 cm långt snitt i knävecket kan en eller två spolformade silikonimplantat föras in och förstora vaden. Ärret kommer att bli i det närmaste osynligt i knävecket när det bleknat efter 6–12 månader.

4. Tiden efter vadförstoringen

Efter operationen stannar du över natten på kliniken. Du kommer uppleva en relativt stark spänningskänsla lokalt över vadmuskeln den första tiden. Dagen efter operation får du med dig recept på smärtstillande, samt låna kryckor att använd den första tiden. Första återbesök sker efter en vecka.

5. Risker & Bieffekter vid vadimplantat

När en operation genomförs av en kvalificerad kirurg är ingreppet inte förenat med stora risker. Men du bör komma ihåg läkeprocessen är olika för alla. Komplikationer kan förekomma, även om det är mycket ovanligt. Den första tiden bör du vara uppmärksam på infektioner, feber och smärta som ökar.

Om du är rökare så rekommenderar vi att du ska vara rökfri under minst 2 veckor innan och 2 veckor efter operationen. Rökare har vanligtvis sämre läkningsförmåga och drabbas oftare av komplikationer.

Kontakta oss gärna på Conturkliniken i Stockholm för en personlig konsultation, så berättar vi mer i detalj om hur processen går till hos oss och vi kan prata mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Vadimplantat med vadkirurgi