Information om Coronaviruset eller Covid 19

Läs mer

Vadimplantat

Vadimplantat ger dig större och mer välformade vader

Boka tid för konsultation
vadimplantat hos man

Är du intresserad av vadimplantat?

En underutveckling av musklerna i vaden kan bero på antingen medfödda tillväxtrubbningar eller men efter en olycka. Vanligast ser man detta efter klumpfot eller trafikolycka. En del personer kan också, trots hård träning, ha svårt att utveckla muskelvolym i vaderna till den grad som de önskar eller som står i proportion till träningen eller den muskelutvecklingen de når efter träning i övrigt. Dessa patienter kan ha glädje av en vadoperation.

Vadimplantat kan hjälpa dig

På Conturkliniken i Stockholm börjar all kontakt med en personlig konsultation. Vi detta tillfälle kan du ställa alla frågor du har och läkaren kan förklara vad vadförstoring innebär. Du får också en realistisk bild om hur resultatet av ingreppet kommer se ut på dig.

Vadförstoring med Conturmetoden – för ett mer naturligt resultat

För oss på Conturkliniken i Stockholm är det viktigt att uppnå ett naturligt, vackert utseende som harmonierar med helheten, och som inte avslöjar något ingrepp. Därför utför vi alla våra behandlingar enligt Conturmetoden.

Vadimplantat med vadkirurgi

Funderar du på vadimplantat?

Läs om behandlingen steg för steg.

Steg för steg

Conturmetoden innebär:

  • varje behandling är utformad just för dig
  • vi kombinera kirurgiska med icke-kirurgiska metoder för ett utmärkt resultat. Att kombinera olika metoder är bra för ingreppet, konvalescenstiden och för din ekonomi.
  • För oss handlar Conturmetoden om att ge dig ett personligt och individanpassat omhändertagande genom hela processen och även efteråt genom uppföljningen. Du är viktig för oss.