Så här går det till vid en blygdläppsoperation / intimkirurgi:

Konsultation & planering inför intimkirurgi / blygdläppsoperation

Vid ditt första besök får du träffa en läkare och/eller sköterska. Här får du tid att ställa alla frågor men även prata om vilka förväntningar du har.  Det allra viktigaste för oss är att du känner dig trygg och har förtroende för oss.

Vid konsultationen får du också chans att se bilder liknande ingrepp som är gjorda här på Conturkliniken. En del av våra behandlingar har datorsimulerade illustrationer av det sannolika resultatet.

Om du bestämmer dig för en (behandling) operation planerar vi den gemensamt. Vi lägger upp en plan för hur och i vilken ordning åtgärder ska behandlas och hur resultatet ska tas om hand om efteråt. Allt för att du ska bli så nöjd som möjligt.

2. Förberedelser inför intimkirurgi / blygdläppsoperation

Du kommer att få specifika instruktioner om hur du ska förbereda dig inför intimkirurgi/blygdläppsoperation – vad du ska äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Dagen före operationen har vi telefonkontakt för en slutgiltig genomgång av vad som skall ske på operationsdagen

3. Själva ingreppet

Intimkirurgi / blygdläppsoperationenlä. Ingreppet styrs av vad du och din doktor kommit överens om, men det vanligaste ingreppet är att man minskar de inre blygdläpparnas storlek. Ett längsgående snitt görs som sen sys ihop med tråd som kroppen själv bryter ned och du slipper besvärande stygn som skall tas bort.

4. Tiden efter intimkirurgi / blygdläppsoperation

Stygnen är resorberbara, det vill säga kroppen bryter själv ner tråden. De flesta har en snabb och enkel läkning. Inget förband behövs; en mjuk binda räcker. Det är viktigt att du håller snitten rena med ljummet vatten från handduschen.
Efter cirka 4-6 veckor kan du leva som vanligt igen, men kom ihåg att vi alla är individuella och vi kan behöva olika lång tid på oss.

Uppföljande kontroll på kliniken sker inom några veckor men du kan när som helst kontakta oss för rådgivning eller ett extra återbesök.

5. Risker / Bieffekter vid intimkirurgi / blygdläppsoperation

När en operation genomförs av en kvalificerad kirurg är ingreppet inte förenat med stora risker. Däremot är det viktigt att komma ihåg läkeprocessen är olika för alla. Komplikationer kan förekomma, även om det är mycket ovanligt. Du skall vara uppmärksam på tecken på infektion, feber och smärta som ökar.

Rökare har sämre läkningsförmåga och drabbas oftare av komplikationer. Vi brukar därför rekommendera att du ska vara rökfri under minst 2 veckor innan och 2 veckor efter operationen.

Kontakta oss gärna på Conturkliniken i Stockholm för en personlig konsultation, så berättar vi mer i detalj om hur processen går till hos oss, och även prata mer om hur vi kan hjälpa just dig.