Information om Coronaviruset eller Covid 19

Läs mer

Före- och efterbilder

Åderbråck: Före- och efterbilder

Åderbråck innan behandling

Åderbråck

Medicinsk limbehandling i kombination med mikrosnitt.

Åderbråck

Radiofrekvensbehandling i kombination med mikrosnitt.

Åderbråck

Laserbehandling i kombination med mikrosnitt.