fråga våra kirurger

Har du en fråga till våra kiruger?

För andra frågor och svar, klicka här

Boka ditt besök online

Bröst

Bröst 2018-02-22T12:10:46+00:00

Är du inte nöjd med dina bröst? Då hjälper vi dig till ett snyggt och naturligt resultat

Bröstoperationer är bland de vanligaste ingreppen inom plastikkirurgin. Hur brösten ser ut, passar din kropp elller uppfattas spelar stor roll för välbefinnandet. För många kvinnor betyder det mycket att vara nöjd med bröstens proportioner och utseende. Det finns olika anledningar till att man vill göra en bröstplastik, många är inte helt nöjda med de bröst naturen utrustat dem med, en annan orsak kan vara viktminskning, amning eller något annnat som gör att bröstens form och fasthet har ändrats.

Vi använder oss endast av säkra FDA-godkända bröstimplantat för att du ska få snygga bröst.

Om du överväger en bröstoperation kommer följande information att ge dig en bild av hur vi på Conturkliniken i Stockholm arbetar, hur processen går till och vilka resultat du kan förvänta dig.  Eftersom varje patient är unik kan vi inte ge dig alla svaren här och för att du som patient ska känna dig trygg, börjar vi alltid med en personlig konsultation.

Vi använder endast säkra och väldokumenterade bröstimplantat

Vi använder FDA godkända Mentorimplantat och Allerganimplantat. Motiva FDA /amerikanska läkemedelsverket/ högsta myndighet för godkännande av medicinska produkter i världen.

Vi har Aldrig använt lågprisimplantatet PIP , som togs bort ur marknaden 2010 pga av felaktigt materialvid tillverkningen. Kvalitet kostar mer men lönar sig i längden.

    

En bröstoperation kan hjälpa dig

Den vanligaste formen av bröstoperation är bröstförstoring med implantat. Men många kvinnor kommer också hit för bröstlyft, bröstimplantat och bröstlyft i kombination, bröstförminskning, förminskning av vårtgården samt korrigering av bröstvårtans form. Med dagens moderna material och operationsteknik har vi mycket goda förutsättningar att uppnå goda resultat med nöjda patienter.

På Conturkliniken i Stockholm utför vi årligen en mängd bröstoperationer och våra bröstkirurger har många års erfarenhet av olika typer av bröstoperationer.

Läs mer om varje område och om hur behandlingarna går till:

Vad är BRIMP och varför bör jag medverka i det?

BRIMP är ett nystartat nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården för patienter med bröstimplantat. Målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning, samt säkerställa att det förekommer likvärdig vård i hela landet.

Detta registreras
I samband med en bröstimplantatoperation kommer du att bli tillfrågad om din medverkan i BRIMP. Din vårdgivare besvarar i samband med din operation ett antal frågor som rör orsaken till din operation, din vikt och längd, din ålder samt specifika detaljer om dina implantat och din operation. Skulle du behöva göra en omoperation besvaras frågor gällande orsaken till den och åtgärderna. Om nya implantat används registreras även dessa.

Patientfördelar
Bröstimplantatregistret BRIMP har många fördelar för dig som patient:

  • att säkerställa att oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat upptäcks tidigt
  • att få en bättre förståelse hur bröstimplantat påverkar din bröstform i ett längre tidsperspektiv
  • att öka kunskap om din belåtenhet med bröstimplantat i ett längre tidsperspektiv
  • att utvärdera om bröstimplantat ger smärta i dina bröst
  • att öka kunskap om och när bröstimplantat bör bytas

Sekretess

Hur hanteras informationen i registret? Det är en befogad fråga.
Uppgifterna i BRIMP hanteras med samma sekretess som dina vanliga journaler. Det innebär att dina uppgifter spärras för åtkomst för andra än dina vårdgivare och att du kan få veta vilka som har haft tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att få uppgift om dina registrerade data i BRIMP. Direkt tillgång att söka i BRIMP har din läkare som arbetar med dina journaler. Uppgifterna i BRIMP sparas för att systematiskt utveckla och säkra vården. I framtiden kan data i BRIMP behöva användas för forskning. Detta är endast möjligt efter prövning och godkännande av en etisk prövningsnämnd för varje specifik ansökan om ett forskningsämne i samband med bröstimplantat.

Om du inte vill delta i detta kvalitetsregister, kan du när som helst avsäga dig din medverkan. Alla eventuella uppgifter om dig tas då bort ur BRIMP och inga nya förs in. All information om dig är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning PUL (Personuppgiftslagen 1998:204) samt enligt Patientdatalagen (2008:355)

Om du vill läsa mer om BRIMP kan du besöka deras webbsida på: www.brimp.se

Conturmetoden® – för ett mer naturligt resultat

För oss på Conturkliniken i Stockholm är målet ett naturligt vackert utseende som harmonierar med helheten, och som inte avslöjar något ingrepp. Därför utför vi alla våra behandlingar, även bröstoperation, enligt Conturmetoden:

Alla är vi olika. Och det finns många sätt att åtgärda en persons önskemål på. Varje behandling är individuellt upplagd. Conturmetoden handlar om mer än själva ingreppet. För ett bra resultat ger vi varje patient ett personligt omhändertagande genom hela behandlingen – där uppföljningen är en viktig del för dig, men även för oss. Det är självklart att varje patient får de antalet konsultationer som behövs för just henne/honom.