Priser

Priser för estetiska och kirurgiska ansiktsbehandlingar

Boka konsultation för ansiktsbehandling
plastikkirurgi hos man
Kirurgiska kombinationsingrepp

Vid konsultationen ges en exakt prisuppgift på den kombinationsbehandling som är bäst för just Dig för såväl ansikte som kropp.
Öronplastik

Pris SEK

Utstående öron från 26 500 kr
Ögonlocksplastiker

Pris SEK

Övre ögonlocksplastik / ö.l. från 24 800 kr
Undre ögonlocksplastik / u.l. från 25 800 kr
Övre + undre ögonlocksplastik från 36 500 kr
Ansiktslyft + pannlyft + övre ögonlocksplastik från 135 000 kr
Pannlyft + övre ögonlocksplastik från 59 500 kr
Pannlyft + övre- och undre ögonlocksplastik från 65 000 kr
Övre ögonlocksplastik + laser under och runt ögonen från 31 500 kr
Undre ögonlocksplastik + laser under och runt ögonen från 31 500 kr
Ö.l. + u.l. + laser runt ögonen från 41 500 kr
Hålögdhet, se under fettransplantation.
Pannlyft

Pris SEK

Pannlyft (endoskopiskt) från 48 000 kr
Pannlyft + övre ögonlocksplastik från 59 500 kr
Pannlyft + övre- och undre ögonlocksplastik från 65 000 kr
Näsplastik

Pris SEK

Total Näsplastik från 63 000 kr
Sekundär Näsplastik Offert
Tipplastik eller nedtagning av hump från 35 000 kr
Näsvingeplastik från 18 000 kr
Septumplastik/näskiljevägg, separat operation från 35 000 kr
Munplastiker

Pris SEK

Munvinkelplastik från 16 000 kr
Överläppslyft från 22 000 kr
För läppförstoring, se injektionsbehandlingar resp. fettransplantationer.
Läppförstoringsbehandlingar

Pris från SEK

Fettransplantation, volymåterskapande, Läppar – Steg I 12 000 kr
Fettransplantation, volymåterskapande, Läppar – Steg II 9 000 kr
Injektionsbehandling, Restylane Lyps & Restylane Kysse – 1.0x1.0 ml 4 400 kr
Injektionsbehandling, Juvederm Volbella – 1.0 ml 4 650 kr
Injektionsbehandling, Juvederm Smile – 1.1 ml 4 150 kr
Injektionsbehandling, Juvederm Hydrate – 1.0 ml 2 400 kr
Injektionsbehandling, Juvederm Volift – 1.0 ml 4 650 kr
Injektionsbehandling, Juvederm Volift Retouch – 0.55 ml 2 950 kr
Hakplastiker

Pris SEK

Hakförstoring med implantat från 26 000 kr
Hakförminskning från 26 000 kr
Fettransplantation i ansiktet, volymåterskapande

Pris från SEK

Under ögonen – steg 1 från 21 500 kr
Under ögonen – steg 2 (krävs i hälften av fallen) från 14 500 kr
Hela ansiktet – steg 1 från 31 000 kr
Hela ansiktet – steg 2 från 18 000 kr
Läppar – steg 1 från 18 000 kr
Läppar – steg 2 från 9 000 kr
Kostnad för andra delar av kroppen anges vid konsultationen.
Ansiktslyft

Pris SEK

Ansiktslyft inkl. övernattning från 99 000 kr
Fettsugning hals 20 000 kr
Ansiktslyft + pannlyft från 125 000 kr
Ansiktslyft + pannlyft + övre ögonlocksplastik från 135 000 kr
Ansiktslyft + TotalFX-laser ansikte från 122 000 kr
Fettsugning, ansikte

Pris SEK

Fettsugning hals 20 000 kr