Priser för pannlyft

Pannlyft Pris från SEK
Pannlyft (endoskopiskt) 48 000 kr
Kombinationsbehandlingar Pris från SEK
Ansiktslyft + pannlyft. Inkl. övernattning 104 000 kr
Pannlyft + övre ögonlocksplastik 54 500 kr
Pannlyft + övre + undre ögonlocksplastik 59 500 kr