Priser för näsplastik

Näsplastik Pris SEK
Total näsplastik 45 300 kr
Tipplastik eller nedtagning av hump 27- 35 000 kr
Näsvingeplastik separat operation 14 000 kr
Septumplastik/näskiljevägg separat operation 21 800- 25 800 kr
Septumplastik i kombination med annan op 3- 8 000 kr