fråga våra kirurger

Har du en fråga till våra kirurger?

För oss är varje patient unik! Välkommen att ställa frågor till våra kirurger som är experter med dokumenterade specialkompetenser inom respektive behandlingsområde. Conturkliniken® har utfört plastikkirurgi & estetiska behandlingar sedan 1995 och har över 15000 nöjda kunder. Vi erbjuder behandlingar med fokus på att ge dig som kund ett tryggt, unikt och kvalitativt omhändertagande.

För andra frågor och svar, klicka här

Ring oss Boka konsultation Besök eller Telefon

Näsplastik

Hem | Plastikkirurgi | Ansikte | Näsplastik
Här kan du boka konsultation för näsplastik direkt online!

Om näsplastik och näsoperation på Conturkliniken

Näsan är en viktig kroppsdel för oss människor, både funktionellt och för vårt utseende. Näsans struktur är i huvudsak uppbygd av benskelett och brosk. Om man är missnöjd med näsans utseende kan man genom en näsplastik (näsoperation) reducera och korrigera benen och brosket. På detta sätt kan man förbättra näsans funktioner och näsans form.

Conturkliniken är en av få kliniker i Sverige som har specialister inom ansiktskirurgi, laserkirurgi, ögonlocksplastik och näsplastik. Våra kirurger har gedigen erfarenhet inom näsplastik och näsoperationer.
Näsplastik och operationer på Conturkliniken i Stockholm.

Ofta är det vissa detaljer med näsan som man besväras av. Näsplastik kan bland annat göra en stor näsa mindre, en bred näsa smalare, en krokig näsa rakare och en lång näsa kortare. Möjligheterna till förändring genom näsplastik är många.

En näsplastik skall alltid ge ett harmoniskt och proportionerligt utseende.

Det kan finnas många orsaker till att man vill göra en näsplastik. Näsans form beror på olika ärftliga faktorer – där varje familj har sin egen speciella form på näsan. Många som önskar utföra en näsplastik vill korrigera sin profil kan vara kraftigt markerad pga. av stor näsa, med näsplastik förminskas näsan i sin helhet eller bara nästippen.

Näsplastik är ett avancerat kosmetiskt ingrepp som kräver individuell behandling och på Conturkliniken i Stockholm har vi alltid som målsättning att skapa en naturlig näsa som harmonierar med resten av ansiktet och fungerar optimalt. En näsa som är deformerad utvändigt kan också ha en nedsatt funktion och en näsplastik får inte förvärra detta. Ibland kan en näsplastik kombineras med t ex hakimplantat/hakförminskning för att skapa ett mer harmoniskt och proportionerligt ansikte.

Om du överväger en näsplastik kommer följande information att ge dig en bild av hur vi på Conturkliniken i Stockholm arbetar, hur processen går till och vilka resultat du kan förvänta dig av en näsplastik. Men eftersom varje patient är unik kan vi inte ge dig alla svaren här. Det är därför som vi alltid börjar med en personlig konsultation.

En traditionell näsplastik kan hjälpa dig

Med hjälp av näsplastik kan du förbättra ditt utseende och ditt självförtroende, men det kommer inte nödvändigtvis att leda till att du når ditt ideal. Bäst lämpad för en näsplastik är därför de patienter som söker förbättring snarare än perfektion av sitt utseende. En viktig del är att man också kan förbättra sin andning om den är nedsatt pga. trånga andningsvägar orsakat av t.ex. sne näs- skiljevägg eller på grund av skada efter olycka eller tidigare näsoperation.

Att ta hänsyn till andningen är därför ytterst viktig vid all näskirurgi och att bevara eller förbättra andningen efter näsoperation.

När det gäller näsplastik så är balansen mellan hakan och näsan av avgörande betydelse för hur näsans storlek uppfattas. Därför är det inte ovanligt att vi rekommenderar hakimplantat som ett komplement eller alternativ till en näsplastik.

Näsplastik med Conturmetoden – för ett mer naturligt resultat

För oss på Conturkliniken i Stockholm är det viktigt att uppnå ett naturligt utseende som harmonierar med helheten, och som inte avslöjar något ingrepp. Därför utför vi näsplastik och alla andra behandlingar enligt Conturmetoden:

Ingen människa är den andra lik. Hos oss är varje behandling individuellt upplagd, och vi arbetar ofta med att kombinera olika åtgärder – såväl kirurgiska som icke-kirurgiska. Att kombinera olika metoder ger i de flesta fall ett överlägset resultat, med mindre kontraster efter ingreppet och en kortare konvalescenstid såväl som lägre totalkostnader. Men naturligtvis kan du välja att göra en sak i taget.

För oss handlar Conturmetoden inte bara om själva ingreppet, utan också om att ge varje patient ett personligt omhändertagande genom hela behandlingen – där uppföljningen är en viktig del för dig, men även för oss.

Här kan du boka konsultation för näsplastik direkt online!