Information om Coronaviruset eller Covid 19

Läs mer

Före- och efterbilder

Före- och efterbilder på hakplastik

Boka tid för hakplastik
förberedelse inför hakplastik

Hakimplantat

Hakimplantat + fettsugning

Hakimplantat + fettsugning haka