Hakplastik

Hakplastik med hakimplantat

Boka konsultation för hakplastik
förberedelse inför hakplastik

Få en mer harmonisk profil med hakplastik

Hakan är en viktig del av karaktären. När hakan når lika långt fram som underläppen får du en mer harmonisk profil. Det uppfattar många som vackert. Hakplastik är ett litet ingrepp som ger ett mer harmoniskt och proportionerligt utseende.

Naturligt resultat med hakplastik

Hakplastik utförs vanligen för att förstora hakan. Målet är att skapa ett naturligt, nytt utseende på hakan som harmonierar med resten av ansiktet.

Den vanligaste metoden för hakförstoring/hakimplantat är att ett silikonimplantat sätts in framför käkbenet. Tack vare ett hakimplantat kan du förändra hakans storlek och få en mer harmonisk profil. Ingreppet är skonsamt och ger ett permanent resultat. Gäller det mindre justeringar av hakans form kan även injektionsbehandling med eget fett eller hyaluronsyra vara ett alternativ, detta kan ibland behöva utföras i två seanser. Genom att kombinera fettsugning av haka och käklinjer med hakplastik uppnår man ofta ett föryngrande resultat och en harmonisk profil. En av de vanligaste kombinationerna är att kombinera hakplastik med näsplastik, exempelvis vid en så kallad flyende haka i kombination med en stor näsa.

hakplastik på man

Du kanske överväger att göra en hakplastik eller hakoperation på Conturkliniken i Stockholm?

Här kan du läsa om hur vi arbetar, hur processen går till och vilka resultat du kan förvänta dig. Alla svaren finns inte här. Du är unik, därför börjar vi alltid med en personlig konsultation inför en hakplastik.

Boka konsultation
ansikte i profil

Hakförminskning

Hakan definierar nedre delen av ansiktets form och hakförstoring eller hakförminsking är vanliga ingrepp.

Vid hakförminskning förminskas dels hakspetsens beniga del och/eller mjukdelarna, den fettkudde som sitter på hakspetsen.

Hakplastik steg för steg

Det kan finnas många skäl till att förändra hakan. Har man ett allt för framträdande hakparti kan man vilja förminska denna. Hakoperationen sker genom ett snitt genom huden under hakan på samma sätt som vid hakförstoring med implantat.

Benöverskott på hakspetsen kan genom den öppningen mejslas ned och även den fibrösa fettkudde som sitter ytterst på hakspetsen och som precis som hakans ben varierar i tjocklek hos olika individer. Målet är att ge hakpartiet tydliga drag som harmonierar med ansiktets övriga proportioner.

Genom att kombinera fettsugning av haka och käklinjer med hakförminskning kan man uppnå ett ytterligare förbättrat och harmoniskt resultat. En annan av de vanligaste kombinationerna är att kombinera hakförminskning med näsplastik.

förberedelse inför hakplastik

Hakplastik med Conturmetoden – för ett mer naturligt resultat

För oss på Conturkliniken i Stockholm är det viktigt att uppnå ett naturligt vackert utseende som harmonierar med helheten, och som inte avslöjar något ingrepp.

Därför utför vi på Conturkliniken i Stockholm alla våra behandlingar enligt Conturmetoden: Ingen människa är den andra lik. Det finns inte heller bara ett sätt att åtgärda en persons besvär på. Hos oss är varje behandling individuellt upplagd, och vi arbetar ofta med att kombinera olika åtgärder – såväl kirurgiska som icke-kirurgiska. Kombinationen av metoder ger i de flesta fall ett överlägset resultat, med mindre kontraster efter ingreppet och en kortare konvalescenstid såväl som lägre totalkostnader.

För oss på Conturkliniken i Stockholm handlar Conturmetoden inte bara om själva ingreppet. Vi ska också ge varje patient ett personligt omhändertagande genom hela behandlingen – där uppföljningen är en viktig del för dig, men även för oss.

Vi lång erfarenhet av hakplastik. Med vår kompetens inom kombinationsbehandlingar hjälper vi dig att få det harmoniska utseende du eftersträvar.

Svensk förening för estetisk plastikkirurgi 27 år