Priser för ansiktslyft

Ansikte Pris från SEK
Ansiktslyft. Inkl. övernattning 79 000 kr
Kindlyft/short scar lift. Inkl. övernattning 68 400 kr
Pannlyft(endoskopiskt) 48 000 kr
Ansiktslyft+pannlyft. Inkl. övernattning 104 000 kr
Halslyft 51 800 kr
Fettsugning hals 19 800 kr
Kombinationsingrepp i ansiktet. Pris från SEK
Ansiktslyft + ögonlocksplastik 87 500 kr
Ansiktslyft+ Total Fx laser ansikte 94 000 kr
Pannlyft + övre ögonlocksplastik 54 500 kr
Pannlyft+övre+undre ögonlocksplastik 59 500 kr
Munvinkelplastik 12 000 kr
Överläppslyft 12-18 000 kr