fråga våra kirurger

Har du en fråga till våra kirurger?

För oss är varje patient unik! Välkommen att ställa frågor till våra kirurger som är experter med dokumenterade specialkompetenser inom respektive behandlingsområde. Conturkliniken® har utfört plastikkirurgi & estetiska behandlingar sedan 1995 och har över 15000 nöjda kunder. Vi erbjuder behandlingar med fokus på att ge dig som kund ett tryggt, unikt och kvalitativt omhändertagande.

För andra frågor och svar, klicka här

Boka ditt besök online

Konsultation

Hem | Klinik | Konsultation

Konsultation och etiska regler hos Conturkliniken:

Vi börjar alltid med en konsultation

Här kan du gå vidare och anmäla intresse för en konsultation. Vi tar då kontakt med dig och bokar en tid som passar dig.

Du kan naturligtvis även ringa till oss, telefon 08-503 858 00 (kontorstid) eller skriva till Conturkliniken, Kommendörsgatan 16, 114 48 Stockholm.

Vi utför inga behandlingar utan föregående konsultation. Under konsultationen får du träffa läkare/sköterska så att ni tillsammans får gå igenom och diskutera dina behov och önskemål. Beroende på vilken/vilka behandlingar du är intresserad av tar konsultationen 15-60 minuter. I vissa fall kan det även vara aktuellt med en andra konsultation. Det är av omsorg om våra patienter och för att kunna garantera maximal trygghet och bästa resultat som vi alltid inleder alla behandlingar med en noggrann konsultation.

Boka konsultation

Boka konsultation online med vårt enkla bokningssystem!

Vår personal är erfaren och är vana att kunna svara på de flesta frågor. Vid en konsultation får du oftast svaren på alla dina frågor. Så tveka inte att kontakta oss redan idag! Du kan alltid kontakta oss på Telefon: 08 - 503 858 00 alternativt maila till info@conturkliniken.se
Boka konsultation

Conturklinikens etiska regler

Följande etiska regler genomsyrar alla delar av vår verksamhet

 • Vi har alltid patientens långsiktiga välbefinnande i fokus.
 • Vi tar hänsyn till patientens hela livssituation.
 • Vi har en skyldighet att alltid berätta om vad som är det bästa ingreppet för patienten, vilket ibland kan innebära att vi avråder en patient från ingrepp.
 • Vi är noga med diskretion – hos oss är ett besök en privat angelägenhet.
 • Vi är tillgängliga både före, under och efter behandling.
 • Vi vet att ärlighet och noggrannhet är viktiga faktorer för att skapa långsiktiga relationer och bra resultat.
 • Vi opererar inte patienter under 18 år om inte medicinska skäl föreligger och målsman varit delaktig och givit sitt tillstånd.

Varje behandling är individuellt upplagd

Varje patient som kommer till Conturkliniken är unik och Conturmetoden utvecklades utifrån kunskapen om att det inte finns bara ett bästa sätt att åtgärda en människas ålderstecken. Därför är varje patients behandling individuellt utformad, men normalt följer processen normalt nedanstående mönster:

 • Du kontaktar oss och får tid för en inledande konsultation.
 • Du kommer till Conturkliniken och får träffa läkare och/eller sköterska. Vår utgångspunkt är hela utseendet, inte bara det upplevda problemet. Tillsammans pratar vi om vilket eller vilka problem du vill åtgärda, vilka behandlingsalternativ som finns, vilka förväntningar som är realistiska och andra frågeställningar som kan behöva luftas.Vi diskuterar och väljer tillsammans rätt behandling utifrån dina behov. Vi tar också upp frågor rörande konvalescenstid, risker för eventuella komplikationer, förväntningar etc, samt tar fotografier. När du lämnar kliniken är det viktigt för oss att du känner dig trygg och vet att du kommer att få den behandling du vill ha.
 • Vid konsultationen får du se bilder på resultat av liknande ingrepp som är gjorda på Conturkliniken (bilder visas endast efter tillåtelse av patient). Inför en del av våra behandlingar kan vi även visa datorsimulerade illustrationer av det förmodade behandlingsresultatet.
 • En andra konsultation med läkare och/eller sköterska kan behövas, särskilt om det är ett större ingrepp eller kombinationsingrepp som ska utföras. Likaså om du som patient är osäker och upplever att du behöver fundera ett tag.
 • Genomförande av behandling. På denna punkt kan det skilja avsevärt mellan olika patienters behandling.Ibland kan det röra som en mindre enstaka behandling som efterfrågas. Ofta arbetar vi dock med kombinationsingrepp för att förkorta konvalescenstiden och uppnå ett optimalare och därmed naturligt resultat. Många patienter väljer dock att börja med det som upplevs som viktigast, för att senare eventuellt göra ytterligare ingrepp.
 • Återbesök dagen efter vissa operationer.
 • Återbesök i de fall det är aktuellt att ta bort stygn, 1-2 veckor efter operation.
 • Uppföljningen sker cirka sex månader senare. Här diskuterar vi hur du upplever resultatet och om det finns eventuella uppföljande behandlingar som du är intresserad av. Vid detta besök jämförs även fotografier före och efter operationen.
 • Vi finns naturligtvis tillgängliga för att träffa dig och svara på dina frågor under hela den här processen – du behöver aldrig känna att du bara kan kontakta oss på de tider vi har avtalat. Du är alltid varmt välkommen att boka en tid för konsultation, så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi skickar dig också gärna ytterligare information om våra behandlingar och Conturkliniken.

Boka konsultation

Boka konsultation online med vårt enkla bokningssystem!

Vår personal är erfaren och är vana att kunna svara på de flesta frågor. Vid en konsultation får du oftast svaren på alla dina frågor. Så tveka inte att kontakta oss redan idag! Du kan alltid kontakta oss på Telefon: 08 - 503 858 00 alternativt maila till info@conturkliniken.se
Boka konsultation