Boka ditt besök online

Pigmentfläckar

Pigmentfläckar 2017-12-19T13:28:15+00:00

Om pigmentfläckar och om hur vi kan behandla huden

Beroende på hur pigmetförändringen uppkommit väljer vi behandling.
På Conturkliniken tar vi bort pigmentfläckar med hjälp av laser.

Det går alltid att få en hud som har mindre pigmentfläckar och jämnare hudfärg. Pigmentfläckar och ojämn färg i ansiktet åtgärdas enkelt och är onödigt att ha om det upplevs som störande. Vissa fläckar behandlas snabbast med laserbehandling och eller kemisk peeling. Andra ska absolut undvika laser och då behandlas dessa med ett medicinskt hudvårdsprogram. I vissa fall använder man alla tre alternativen.

På Conturkliniken i Stockholm har vi i mer än 20 år arbetat med medicinsk hudvård och vet vad som är bäst på marknaden just nu!

Då varje patient är speciell kan man inte använda samma strategi för alla, på Conturkliniken i Stockholm har vi valt att arbeta med olika hudvårdskoncept för att kunna skapa den kombination som ger dig bästa möjliga individuella behandling beroende på orsaken till pigmentförändringen och vad du själv önskar uppnå.

Olika typer av pigmentsförändringar:

Melasma (Kloasma) ett helt ofarligt tillstånd av ökad pigmentering i ansiktet

Melasma behandling hos Conturkliniken i Stockholm.

Vad är melasma?

Melasma är en mycket vanligt ojämn brunfärgning, solbränna, eller blå-grå missfärgning av huden i ansiktet. Förekommer nästan uteslutande hos kvinnor, vanligen i de reproduktiva åren, men kan inträffa när som helst. Melasma uppstår vanligtvis på kinderna, överläppen, panna och haka. I sällsynta fall kan det också finnas på underarmarna eller hals.

Vad orsakar melasma?

Den exakta orsaken är okänd. Hormoner, ultraviolett ljus och genetik är predisponerade. Melasma tros vara orsakad av stimulering av melanocyter eller pigmentproducerande celler. Kvinnor med ljusbrun hudtyp som bor i regioner med intensiv solexponering är särskilt känsliga för att utveckla detta.

Kan melasma försvinna efter graviditeten eller om man slutar med p-piller?

De flesta kvinnor som utvecklar melasma under graviditeten eller i samband med p-piller användning tycker att områdena med mörkare hud bleknar efter graviditeten eller om de slutar med p-piller. På vissa kvarstår förändringen tills de slutar amma, och i vissa fall går det aldrig helt bort. Tillhör man denna grupp, blir melasma ett kroniskt återkommande tillstånd.

Behandling av Melasma

Genom att använda solskyddsmedel och undvika solexponering kan man förhindra melasma från att bli värre Detta innebär att bära solkräm varje dag och återapplicera nytt solskyddsmedel var annan timme. Någon typ av solhatt är också att rekommendera. Trots detta är det vanligt att melasman förvärras under sommarmånaderna och kvarstår sedan under hösten och då krävs oftast en mer aktiv behandling.

Hur kan jag behandla melasma?

Den vanligaste och mest effektiva behandlingen är att använda ett medicinskt hudvårdsprogram. Under kontrollerade former med täta återbesök använder man en kombination av hydrokinon och tretinoin (a-vitamin). Hydrokinon har varit den ledande behandlingen av detta tillstånd i många år. Under senare år har forskningen visat att en kombination av hydrokinon och a-vitamin (tretinoin) är den mest effektiva behandlingen mot melasma. Kemisk peeling kan användas som komplettering, speciellt i motsträviga fall.

Denna behandling är ett medicinskt hudprogram och preparaten är receptbelagda därför måste det vara en läkarmottagning med specialist utbildad personal som sköter behandlingen.

Vita pigmentfläckar
Här kan du läsa mer om orsaken till vita pigmentfläckar och behandling hos Conturkliniken.

Vita hudfläckar är ett resultat av hypopigmentering, vilket innebär att hudcellerna som producerar pigment (melanin) inte fungerar som de ska. Resultatet blir ljusare fläckar i varierande storlek på huden, s.k vita pigmentfläckar.

Vad orsakar vita hudfläckar?

Den vanligaste orsaken är avsaknad av pigment i huden. Andra orsaker till att vita fläckar bildas på huden är hudsjukdomen Vitiligo vilken gradvis orsakar en fullständig förlust av pigment. Pityriasis versicolor är ett tillstånd som orsakas av samma svamp som ger mjälleksem och ger vita fläckar i huden. Pityriasis alba är en form av eksem som kan ge vita fläckar.

Hur kan jag behandla vita pigmentfläckar?

Undvik solexponering

använd en solkräm med hög solfaktor och hög hållfasthet. Uppfattningen att vita hudfläckar i solen får färg och smälter in med övriga huden är felaktig. Dina hudfläckar får ingen färg alls pga avsaknad av pigment, däremot blir din övriga hud brunare. Detta leder till att hudfläckarna syns ännu tydligare .

Prova svampdödande krämer och mjällschampon

Om dina hudfläckar orsaksas av Malassezi svampen vilket är relativt vanligt kan man prova att använda mjällschampo innehållande ketokonazol (Dandrene),vilket kan fungera utmärkt mot vita pigmentfläckar

Vita pigmentfläckar försvinner ofta med tiden. Hudcellerna förnyats och börjar producera pigment. Det viktigaste när det gäller hudbehandling är tålamod då huden tar lång tid på sig att bilda nya hudceller.

Receptbelagda krämer

Ibland skall vita hudfläckar behandlas med receptbelagd kortison kräm. Krämerna provocerar huden att producera melanocyter vilka är celler som skapar melanin. Då vissa fläckar absolut inte skall behandlas med kortison är det mycket viktigt att man kontaktar en hudläkare för rätt typ av behandling.

Om Hydrokinon

Hydrokinonanses vara en av de mest effektiva hämmarna av och är det mest använda hudblekande medlet för behandling av olika typer av pigmentfläckar och hyperpigmenteringstillstånd. Det anses vara det första och bästa allternativet för behandling av hyperpigmentering, med över 50 års data på effektivitet och säkerhet.

Hydrokinon har använts i över 50 år och inga fall av hudcancer eller malignitet relaterat till utvertes använding har rapporterats.

Hydrokinon är receptbelagt i Europa på grund av dess risker för bl.a. permanent depigmentering som följd av långtidsanvändning. Hydrokinon har förbjudits i kosmetika och receptfria läkemedel av Europeiska kommittén (24. Dir 200/6/EG) och formuleringar är endast tillgängliga genom recept.

Tillgängliga formuleringar

Hydrokinon finns i koncentrationer som sträcker sig från 2 till 5%. Högre koncentrationer är effektivare men orsakar mer irritation. I vissa länder, t.ex. USA, är det enkelt tillgängligt i olika kosmetiska preparat upp till en koncentration om 2%. Det är dock förbjudet i Europa, läs mer längre ner.

Även om behandling med enbart hydrokinon kan vara effektivt i hudblekande behandlingar så innehåller traditionella hydrokinonformuleringar andra beståndsdelar som främjar en synergistisk effekt för att öka effektiviteten. En populär formulering består av hydrokinon och en kortikosteroid för att minska inflammation, detta tillsammans med tretinoin har visat sig minska atrofi i samband med kortikosteroiden samt ta bort pigmentering genom att öka keratinocyternas omsättningshastighet och penetrationen av hydrokinon.

Två kända inhibitorer av glutation, cystamin och buthionine sulfoximin, har också rapporterats användbara för deras förbättring av den inhiberande effekten av hydrokinon på pigmentering.

Cook-Bolden et al. 26 genomförde en 12-veckors, öppen studie av mikroinkapslat hydrokinon 4% och retinol 0,15% med antioxidanter vid behandling av 21 patienter (81% Fitzpatrick hudtyper IV-VI) med PIH (n = 17) – postinflammatorisk hyperpigmentering  – och melasma (n = 4). Det visades på en signifikant minskning av lesionsstorlek, pigmentering och sjukdomens svårighetsgrad från vecka 4 till studiens slut (alla p <0,032), och reflektans spektrofotometrisk analys visade statistiskt signifikanta minskningar av melanin i huden så tidigt som vecka 4. En liknande studie med en majoritet av färgade patienter som behandlades med mikroinkapslad hydroquinone 4% / retinol 0,15% och solskyddsmedel fann också detta att detta ämne  är säkert och effektivt för både hyperpigmentering och melasma.

Sidoeffekter av Hydrokinon

På senare tid har det varit en del kontrovers kring användingen av hydrokinon vid hyperpigmentering. Trots den anmärkningsvärda övergripande säkerheten hos hydrokinon, så har kemikalien flera potentiella negativa effekter. Exempel på dessa bieffekter är: erytem, permanent leukoderma, hudirritation, kontaktdermatit, katarakt, pigmenterad kolloid millium, nagelpigmentering eller missfärgning, förlust av elasticitet i huden, försämrad sårläkning, hypopigmentering (ljusare hudfärg) av den omgivande normala huden som har behandlats med hydrokinon (”halo effekt”) och post-inflammatorisk hyperpigmentering.

En ovanlig men allvarlig negativ bieffekt av hydrokinon är exogen okronos. Detta tillstånd karakteriseras av att huden progressivt blir mörkare vid det behandlade området. Vid exogen okronos så ansamlas homogentisinsyra (2,5-dihydroxyphenylättiksyra) i dermis vilket orsakar en degeneration av kollagen och elastiska fibrer, vilket följs av att det karakteristiska utseendet hos okronosiska avlagringar visar sig genom halvmåneformade, ockra-färgade fibrer i dermis vid tinningen, kinderna, käken och halsen. Det kan vara extremt svårt att återställa detta tillstånd. Exogen okronos förknippas vanligtvis med frekvent användning av mycket höga koncentrationer av hydrokinon under lång tid, men kan även uppstå vid kortare tids användningar av koncentrationer om 1 till 2%.

Genomgång av dess säkerhet

Kooyers et al. Vädjade för att all använding av hydrokinon som ett hudblekande medel helt skall upphöras, med hänvisning till att risken för långsiktiga effekter (cancer) inte längre kan ignoreras. Å andra sidan har Nordlund et al. Granskat bevisen för säkerheten hos hydrokinon vid behandling av hyperpigmentering och drog slutsatsen att data tyder på att det är rimligt att använda hydrokinon för behandling av hyperpigmentering. Detta stämmer överens med Kauma et al. Som rapporterade att hydrokinon i allmänhet bör anses vara mycket säkert.

Vad säger Lagen?

FDA har nyligen uttryckt samma sannolikhet för hydrokinon i USA. År 2006 släppte den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) en förklaring som föreslog ett förbud mot alla receptfria medel med hydrokinon baserat på studier på gnagare, som visade på att oralt intagen hydrokinon kan vara cancerframkallande. Hittills inväntas fortfarande ett slutgiltigt beslut av FDA.