BRIMP

Vad är BRIMP och varför bör jag medverka i det?

förberedelse inför bröstoperation med implantat

BRIMP är ett nystartat nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården för patienter med bröstimplantat. Målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning, samt säkerställa att det förekommer likvärdig vård i hela landet.

Detta registreras

I samband med en bröstimplantatoperation kommer du att bli tillfrågad om din medverkan i BRIMP.

Din vårdgivare besvarar i samband med din operation ett antal frågor som rör orsaken till din operation, din vikt och längd, din ålder samt specifika detaljer om dina implantat och din operation. Skulle du behöva göra en omoperation besvaras frågor gällande orsaken till den och åtgärderna. Om nya implantat används registreras även dessa.

håller bröstimplantat i händerna

Patientfördelar

Bröstimplantatregistret BRIMP har många fördelar för dig som patient:

  • att säkerställa att oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat upptäcks tidigt
  • att få en bättre förståelse hur bröstimplantat påverkar din bröstform i ett längre tidsperspektiv
  • att öka kunskap om din belåtenhet med bröstimplantat i ett längre tidsperspektiv
  • att utvärdera om bröstimplantat ger smärta i dina bröst
  • att öka kunskap om och när bröstimplantat bör bytas

Sekretess

Hur hanteras informationen i registret? Det är en befogad fråga.

Uppgifterna i BRIMP hanteras med samma sekretess som dina vanliga journaler. Det innebär att dina uppgifter spärras för åtkomst för andra än dina vårdgivare och att du kan få veta vilka som har haft tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att få uppgift om dina registrerade data i BRIMP. Direkt tillgång att söka i BRIMP har din läkare som arbetar med dina journaler. Uppgifterna i BRIMP sparas för att systematiskt utveckla och säkra vården. I framtiden kan data i BRIMP behöva användas för forskning. Detta är endast möjligt efter prövning och godkännande av en etisk prövningsnämnd för varje specifik ansökan om ett forskningsämne i samband med bröstimplantat.

Om du inte vill delta i detta kvalitetsregister, kan du när som helst avsäga dig din medverkan. Alla eventuella uppgifter om dig tas då bort ur BRIMP och inga nya förs in. All information om dig är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning PUL (Personuppgiftslagen 1998:204) samt enligt Patientdatalagen (2008:355)

Om du vill läsa mer om BRIMP kan du besöka deras webbsida, www.brimp.se.

inför bröstoperation på kvinna