Om åderbråck och ytliga blodkärl (ådernät)

Är du trött på att gå i långbyxor på sommaren?

Du är inte ensam. Såväl män som kvinnor besväras av åderbråck och/eller ytliga blodkärl på benen. Åderbråck kan ge värk och andra symtom. Många får även komplex för ”fula ben”. Om åderbråck inte behandlas kan de utveckla sig till en kärlinflammation, eksembildning och senare sår. För att undvika detta kan man se till att operera i tid.

Om du överväger att söka läkare för åderbråck eller ytliga blodkärl kommer följande information att ge dig en bild av hur vi på Conturkliniken i Stockholm arbetar, hur processen går till och vilka resultat du kan förvänta dig. Men eftersom varje patient är unik kan vi inte ge dig alla svaren här. Det är därför som vi alltid börjar med en personlig konsultation.

Operation eller andra behandlingar kan hjälpa dig mot åderbråck och ytliga blodkärl

Sedan 2004 finansierar landstinget inga andra åtgärder mot åderbråck än sådana som anses ge alllvarliga medicinska symtom.

I samband med konsultationen görs en bedömning av besvären En ultraljudsundersökning görs för att undersöka vensystemet (ådrorna). För att lokalisera vilka vener som är skadade och utbredningen av ev. skada. Vi diskuterar val av metod att på bästa sätt åtgärda åderbråcken och minimera besvären. Kirurgiska ingrepp,radiofrekvensablation och skuminsprutning utförs av docent Rabbe Takolander, som har gedigen kunskap om åderbråck och dess metoder.

Vi erbjuder operation av alla typer av åderbråck.

Operation av åderbråck

Efter en operation av dina åderbråck eller injektionsbehandling av dina ytliga blodkärl kan du klä dig som vanligt igen under varma sommardagar. Operation av åderbråck anses relativt riskfritt så länge de utförs av en kvalificerad kirurg. Injektionsbehandling av ytliga blodkärl utförs av en specialistsjuksköterska. Antalet behandlingar beror på omfattningen av ytliga blodkärl.


Injektionsbehandling av ytliga blodkärl/ådernät

Ådernät åtgärdas med injektionsbehandling.

Ett läkemedel med lokalbedövande effekt sprutas in, vilket gör att du nästan inte upplever någon smärta alls. Båda benen behandlas vid samma tillfälle, om det inte är väldigt många ytliga blodkärl. Det är individuellt hur många behandlingar som behövs. Injektionsbehandling utförs av en specialistsjuksköterska.

Antalet är beroende av ådernätens karaktär och utbredning – hur många behandlingar just du behöver går vi igenom vid konsultationen, liksom eventuell konvalescenstid, vad du bör undvika en tid efter ingreppet osv. Vid konsultationen träffar du läkare/sjuksköterska och tillsammans gör ni en noggrann genomgång och ser vilka ytliga blodkärl som går att åtgärda med injektionsbehandling.

Olika behandlingar av  åderbråck

På Conturkliniken i Stockholm tillämpar vi injektionsbehandling vid små och ytliga blodkärl. För behandling av större blodkärl introducerar vi nu den nya moderna metoden att med kateterburen ånga avlägsna det kärl som gett upphov till åderbråcken. Är det helt lokala åderbråck kan man även avlägsna dem med s.k. foam-teknik då man sprutar in ett skum som gör att ådrorna försvinner.

Steam-metoden (ångmetoden") för behandling av åderbråck

¨Ångmetoden¨ innebär att man i stället för att operera bort det sjuka kärlet, som gett upphov till åderbråcken, förstör kärlet med ånga  via en kateter som leds in i kärlet precis som vid en laser operation eller operation med radiofrekvens. Ingreppet är inte speciellt smärtsamt och utförs helt i lokal bedövning .

I vissa fall är den  mest lämpliga metoden kirurgisk operati, vilken är den den vanligaste metoden som användes tidigare. En mycket säker metod att avlägsna åderbråck. Vilken metod som är mest lämplig avgör  vår specialistutbildade kärlkirurg och ger en nogrann information om detta.

Uppkomsten av åderbråck

Åderbråck

Åderbråck i någon form förekommer hos åtminstone 1/3 av vår befolkning. Det är främst kvinnor som drabbas och förekomsten ökar med åldern. Sedan 2004 finansierar landstinget inga andra åtgärder mot åderbråck än sådana som anses medicinskt indicerade d.v.s. där bensår redan utvecklats eller har förekommit, där det förekommer en bensvullnad, eksem, ytliga veninflammationer eller blödningar ur åderbråcken.

De ovannämnda grupperna utgör dock bara ca 20% av alla fall med åderbråck. Resten d.v.s. 80 % är sådana som visst kan förorsaka en hel del problem för patienten men allmänt anses som kosmetiska bekymmer. Det är således åderbråck med ospecifika symtom s.s. pirrningar, tyngdkänsla, värk och trötthet i benen, åderbråck utan symtom men nog så iögonenfallande och slutligen ytliga ådernät. Volymen är för stor för att de stora sjukhusen skulle kunna ta hand om dessa patienter.

Uppkomst och indelning

Åderbråcken uppkommer av en försvagning i venernas vägg som gör att de vidgas och då kan inte de venklaffar fungera, som ska se till att blodet strömmar i riktning mot hjärtat. I stället belastar blodet venerna i benet så att mera problem uppstår då blodet ligger kvar i venerna eller rinner ned åt fel håll.

Enligt en internationell överenskommelse kan åderbråcken indelas kliniskt i sex olika grupper:

1. Ådernät
2. Ytliga åderbråck med en diameter av 4 mm eller mera
3. Åderbråcken har orsakat svullnad i benet
4. Hudförändringar i form av eksem och pigmentansamling
5. Läkt bensår
6. Aktivt, öppet bensår

Symptom åderbråck

Vid vanliga åderbråck kan man få en spänningskänsla i benet så att benet känns tungt. Klåda kan förekomma. Värk kan orsakas av så många andra orsaker och innan man ger skulden åt åderbråcken bör alla andra möjligheter ha uteslutits. Om stödstrumpor hjälper mot besvären i allmänhet, lönar det sig vanligen också att operera bort åderbråcken.

Behandling åderbråck

Vid åtgärd mot åderbråck gäller:

1. Att se till att risken för återfall är så liten som möjligt

2. Att i möjligaste mån från första början avlägsna alla åderbråck och, det viktigaste av allt, att avlägsna den tryckgivande huvudstam som egentligen är orsaken till att åderbråcken finns.

3. Operationen ska utföras så skonsamt som möjligt för ett snyggt resultat. Undersökningar : I samband med konsultationsbesöket utför läkaren en klinisk undersökning och oftas  en ultraljudsundersökning av vensystemet . Den görs för att få en uppfattning om huvudvenernas funktion. På det sättet kan man bättre planera själva operationen.

Ultraljud!

Redan vid första besöket (konsultationen) utreder vi  med ultraljudsundersökning utan extra kostnad om ådrorna är skadade och om det finns åderbråck som behöver behandling. Undersökningen utförs av specialist utbildad kärlkirurg.

Ny metod för behandling av åderbråck!

Ångmetoden: Kan ersätta operation. I lokalbedövning förstörs det "sjuka" kärlet som ger upphov till åderbråck.

Fråga en expert.
Ring upp mig, gratis!

Skriv in ditt nummer så ringer en expert inom området upp dig utan kostnad, så har du chans att lära dig mer.

Ditt telefonnummer

Svar på dina frågor

Ring oss på 08-503 858 00 eller maila oss så får du svar inom 24 timmar.